notariusz Olga Mikołajczyk-Dziuba
 • Godziny otwarcia
  Godziny otwarcia

  Kancelaria jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

  Istnieje możliwość umówienia czynności poza godzinami urzędowania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pracownikami Kancelarii.

   

 • Zapraszamy
  Zapraszamy

  Kancelaria zlokalizowana w samym centrum Wałbrzycha na I piętrze kamienicy przy ulicy Marii Konopnickiej 18/1.

 • Telefon: 74 30 30 460
  Telefon: 74 30 30 460

  Maszy pytania ?

  Zadzwoń. Porada notariusza jest bezpłatna.

Adres kancelarii

Kancelaria Notarialna

Notariusz Olga Mikołajczyk-Dziuba

 
Wałbrzych
ul. Konopnickiej 18 / 1

Telefony:
74 30 30 460
570 900 927

e-mail:
kancelaria@walbrzych-notariusz.pl

godziny urzędowania:
pon.-pt. 9:00-16:00
inne terminy po uzgodnieniu

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79. Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o Notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

Czynności notarialne:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów
Zadzwoń 74 30 30 460

Kancelaria Notarialna
Notariusz Olga Mikołajczyk-Dziuba

ul. M.Konopnickiej 18/1
Wałbrzych 58-300

tel. 74 30 30 460
tel. 570 900 927

e-mail: kancelaria@walbrzych-notariusz.pl

Powrót do góry